” Wij ontwikkelen maatwerk, web based,
back office- en middleware applicaties. “

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Isset Internet Professionals dragen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) een warm hart toe en proberen wij hier waar mogelijk invulling aan te geven. Een mooi voorbeeld hiervan is dat wij onze oude computers, monitoren en netwerkapparatuur beschikbaar hebben gesteld aan Stichting Kwasa. Zij werken samen met een partner die de oude ICT middelen (veelal naar het buitenland) verkoopt. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede van de projecten van de stichting, voornamelijk het verstrekken van microkredieten aan de Afrikaanse bevolking. Overigens wordt er bewust voor gekozen de PC’s etc. niet naar Afrika te vervoeren om de interne markt in het land van bestemming niet te verstoren.

Twee weken geleden was JINC bij ons te gast. JINC helpt jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt; door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en workshops over ondernemerschap. Het is een non-profit organisatie die grotendeels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. Zo’n 800 bedrijven dragen (financieel) bij om de organisatie van de projecten mogelijk te maken en stellen hun medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, bijvoorbeeld als trainer of als coach. Voor een mediatraining voor de medewerkers van JINC, stelden wij graag onze vergaderruimte en faciliteiten beschikbaar en konden zodoende een bijdrage leveren aan hun activiteiten.

Voor het nieuwe kantoor hebben we de koffiekopjes laten voorzien van ons logo. Uiteraard kan dat bij iedere leverancier van promo-artikelen, maar Isset heeft deze opdracht uitbesteed aan het keramiekatelier ‚Kermosa’ van Abrona - Huis ter Heide. Onder begeleiding maken cliënten met een verstandelijke beperking diverse producten in opdracht of voor hun winkel. Op deze manier wordt hun creatieve ontwikkeling gestimuleerd en hebben wij een prachtig koffiekopje. Komt u gauw eens proeven? Dan geven wij daarna graag een exemplaar mee!

previous list next