Support

Voor het aanvragen van nieuwe functionaliteit, het laten aanpassen van bestaande processen, het melden van een bug, of simpelweg alle vragen die te maken hebben met uw web applicatie en/of hosting diensten vragen we u contact op te nemen via de speciaal hiervoor ingerichte mogelijkheden:

Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08:30 uur tot 18:00 uur. Buiten deze tijden zijn wij bereikbaar via de mobiele telefoonnummers zoals vermeld op uw service contract.

Support portal

Maakt u gebruik van bovengenoemde opties dan helpt u ons uw verzoek zo efficiënt mogelijk af te handelen. E-mail gericht aan het support adres zal automatisch worden omgezet in een ticket binnen onze support portal. Dit ticket wordt vervolgens door een support medewerker onder het juiste project gehangen en direct opgepakt. Complexere verzoeken zullen worden verhelderd en voor inhoudelijke behandeling naar de juiste professional worden doorgezet. Terugkoppeling vind plaats door zo veel mogelijk binnen het ticket te registeren. Hiervan krijgt u een melding per e-mail. Uiteraard houden we u ook telefonisch op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot uw verzoek. De status van een ticket (en de voortgang van uw gehele project) is voor alle betrokkenen tevens rechtstreeks via de support portal te raadplegen. Belt u met ons support nummer dan zullen wij handmatig een ticket binnen de support portal aanmaken, dan wel bijwerken.

Voor support werkzaamheden die niet binnen een project of uw hosting-/support overeenkomst vallen brengen wij ons reguliere uurtarief in rekening.


24/7 monitoring en standby regeling

Het netwerk, aangesloten systemen en de actieve services/processen die wij voor u beheren worden 24 uur per dag, zeven dagen per week in de gaten gehouden. Mocht er een storing optreden dan krijgen wij hiervan een melding en zal direct actie worden ondernomen. Afhankelijk van afgesloten Service Level Agreement (SLA) worden ook overige werkzaamheden, al dan niet buiten kantooruren uitgevoerd. Heeft u behoefte aan aditionele ondersteuning buiten kantooruren dan bieden wij de volgende standby regeling:

Periode Tijdspanne Tarief
Weekend 08:30 uur - 18:00 uur 50% van standaard uurtarief, minimaal 4 uur
Avond/Nacht 18:00 uur - 08:30 uur 100% van standaard uurtarief, minimaal 2 uur
Feestdag 00:00 uur - 24:00 uur 100% van standaard uurtarief, minimaal 8 uur

Wanneer u tijdens een van te voren overeengekomen standby periode daadwerkelijk een beroep op ons doet komen wij binnen 30 minuten in actie en zal gewerkte tijd, met een minimum van één uur, conform ons standaard uurtarief bovenop het stand-by tarief worden doorbelast.